Oproep 1

Oproep voor kandidaturen op basis van publicaties voor de toekenning van de wetenschappelijke prijzen van de G.S.K.E. 2022

in het domein van de ziekte van Parkinson of gerelateerde aandoeningen.

 

Reglement voor het wetenschappelijk comité.

 

De wetenschappelijke prijzen Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth (G.S.K.E.).

De prijzen van de G.S.K.E. worden toegekend op basis van publicaties en zijn bedoeld om het wetenschappelijk onderzoek te belonen in het Belgisch universitair laboratorium of het Belgisch universitair ziekenhuis waar de kandidaat werkt die de onderzoeksploeg vertegenwoordigt en die verbonden is aan de Belgische universiteit. De prijs is dus niet voor de onderzoeker.

 

In 2022 wordt de prijs Burggravin Valine de Spoelberch uitgereikt.

 

 

 

Oproep 2

 

 

Oproep voor kandidaturen op basis van publicaties voor de toekenning van de wetenschappelijke prijzen van de G.S.K.E. 2022

in het domein van de neurowetenschappen en aandoeningen van het zenuwstelsel.

 

Reglement voor het wetenschappelijk comité.

 

De wetenschappelijke prijzen Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth (G.S.K.E.).

De prijzen van de G.S.K.E. worden toegekend op basis van publicaties en zijn bedoeld om het wetenschappelijk onderzoek te belonen in het Belgisch universitair laboratorium of het Belgisch universitair ziekenhuis waar de kandidaat werkt die de onderzoeksploeg vertegenwoordigt en die verbonden is aan de Belgische universiteit. De prijs is dus niet voor de onderzoeker.

 

In 2022 worden de prijzen Ernest Solvay - Janine en Jacques Delruelle uitgereikt.

 

 

 

Bijkomende richtlijnen

 

Art. 1: De kandidaturen

 • De kandidaturen worden geëvalueerd op basis van hun publicaties gedurende de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2021: de aanvaardingsdatum van de publicatie is bepalend.
 • Het hoofd van het laboratorium of de betrokken dienst moet de beslissende bijdrage van de kandidaat van zijn laboratorium of dienst bevestigen, (slechts één kandidaat) aan een (de) publicatie(s) als eerste auteur (first author) or last author.

 

Art. 2: Indienen van de kandidaturen

De kandidaturen zijn:

 • uiterlijk op 31 januari 2022 in te dienen bij de Wetenschappelijk directeur van de G.S.K.E.: Prof. Dr. Jean-Marie Maloteaux.
 • op te maken in het Engels bestaande uit:
  • een Curriculum Vitae (identificatie, opleiding, loopbaan en wetenschappelijk onderzoek)
  • een samenvatting, of het abstract van het gepubliceerde artikel, beperkt tot een halve bladzijde A4 per publicatie. (marges normaal, font Arial, 11 pt) (Abstract & keywords),
  • de impact factor (IF) met de factor Q van het wetenschappelijke tijdschrift waarin de publicatie(s) is (zijn) gepubliceerd.
  • H-index met vermelding van de bron
  • de PDF van de belangrijkste publicatie.
 • te versturen:
  • per e-mail naar fmre.gske@skynet.be met in bijlage een PDF document van maximum 10 MB of per WeTransfer met de kandidatu(u)r(en).
  • per post in een exemplaar aan de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth – Prof. dr. Jean-Marie Maloteaux
 p/a Erik Dhondt, Secretaris, J.J. Crocqlaan 3, 1020 Brussel
.

De verzendingsdatum van de e-mail komt overeen met de ontvangstdatum van de kandidatuur. Na ontvangst van de mail met de kandidatuur zal een ontvangstbevestiging verzonden worden.

 

Art. 3: De ontvankelijkheid van de kandidaturen

 • De administratieve ontvankelijkheid wordt beoordeeld door het secretariaat en het Wetenschappelijk comité. Ze omvat:
  • de locatie van de prestaties (Belgisch laboratorium of Belgisch universitair ziekenhuis),
  • de ontvangstdatum van de e-mail met in bijlage de kandidatuur,
  • de schriftelijke bevestiging van het hoofd van het laboratorium of de betrokken dienst (zie Art 1b),
  • de datum van de aanvaarding van de publicatie,
  • de Impact factor en de Q factor van het wetenschappelijke tijdschrift,
  • de H-index: met vermelding van de bron
  • het CV in het domein van de neurowetenschappen,
  • de kandidaat is geen laureaat geweest van een prijs van de Stichting na 2016.
 • De wetenschappelijke ontvankelijkheid met betrekking tot het thema wordt geëvalueerd door het Wetenschappelijk comité.

 

Art. 4: De evaluatiecriteria voor de belangrijkste publicatie

Zijn gebaseerd op:

 • de impact factor (IF) van het jaar van de publicatie, de Q factor en de H-index (meest recente),
 • de originaliteit het werk,
 • de kwaliteit van de gepubliceerde resultaten,
 • de overeenstemming met het doel van de prijs.

 

Art. 5: Het resultaat van de evaluaties

 • De beraadslaging vindt plaats begin maart 2022.
 • De uiteindelijke beslissingen en de officiële toekenning van de prijzen zijn de bevoegdheid van de Raad van bestuur van de G.S.K.E. Tegen hun beslissingen is geen beroep mogelijk.
 • Feedback: De kandidaten van wie de publicaties niet ontvankelijk zijn of niet weerhouden worden voor een wetenschappelijk prijs van de GSKE worden geïnformeerd met een gemotiveerde brief door de Voorzitter van het Wetenschappelijk comité.

 

Art. 6: De bedragen van de toegekende prijzen

 • worden na de prijsuitreiking overgemaakt op een bankrekening van de universiteit of de kliniek waaraan de onderzoeker is verbonden,
 • blijven ter beschikking van het laboratorium waar het onderzoek is uitgevoerd,
 • kunnen personeels-, materiële investerings- of werkingskosten dekken.

 

Art. 7: De opvolging

Een getailleerd uitgavenoverzicht kan gevraagd worden door de schenker.