Oproep

Oproep voor kandidaturen op basis van publicaties voor de toekenning van de wetenschappelijke prijzen van de G.S.K.E. 2022

in het domein van de neurowetenschappen en aandoeningen van het zenuwstelsel.

 

Laatste trimester 2021